புகைபிடிப்பதை நிறுத்த சிறந்த உணவுகள்

Author - Mona Pachake

பால்

பழங்கள் மற்றும் காய்கறிகள்

உலர்ந்த பழங்கள் போன்ற ஆரோக்கியமான சிற்றுண்டி

இலவங்கப்பட்டை

பீன்ஸ்

பச்சை காய்கறிகள்

ஜின்ஸெங் தேநீர்

மேலும் அறிய