உங்கள் கல்லீரலை ஆரோக்கியமாக வைத்திருக்க சிறந்த உணவுகள்

Author - Mona Pachake

ஓட்ஸ்

ப்ரோக்கோலி

கொட்டைவடி நீர்

பச்சை தேயிலை தேநீர்

தண்ணீர்

பாதாம்.

பூண்டு