மழைக்காலத்தில் ஆரோக்கியமாக இருக்க சிறந்த உணவுகள்

சூப்

ஜாமூன்

தேனுடன் மூலிகை தேநீர்

மஞ்சள் பால்

புரோபயாடிக்குகள்

எலுமிச்சை.

உலர்ந்த பழங்கள் மற்றும் கொட்டைகள்.