காலை உணவுக்கு சிறந்த பழங்கள்

வாழை

பேரீச்சம்பழம்

அவகோடா

புளுபெர்ரி

ராஸ்பெர்ரி

ஆப்பிள்