எடை இழப்புக்கு சிறந்த பழங்கள்

திராட்சைப்பழம்.

ஆப்பிள்கள்.

பெர்ரி.

பேஷன் ஃப்ரூட்.

கிவி

முலாம்பழம்