குளிர்காலத்தில் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை மேம்படுத்தும் சிறந்த பழங்கள்

Author - Mona Pachake

பேரிக்காய்

அன்னாசி

பெர்ரி

ஆரஞ்சு

மாதுளை

கிவி

ஆப்பிள்