உங்கள் இதயத்தை பராமரிக்க சிறந்த ஆரோக்கியமான குறிப்புகள்

Feb 28, 2023

Mona Pachake

ஆரோக்கியமாக சாப்பிடுங்கள்.

சுறுசுறுப்பாக இருங்கள்.

ஆரோக்கியமான எடையுடன் இருங்கள்.

புகைபிடிப்பதை விட்டுவிடுங்கள்.

உங்கள் கொலஸ்ட்ரால் மற்றும் இரத்த அழுத்தத்தை கட்டுப்படுத்தவும்.

அளவாக மட்டுமே மது அருந்தவும்.

மன அழுத்தத்தை நிர்வகிக்கவும்.