சிறந்த தூக்கத்தைத் தூண்டும் உணவுகள்

Author - Mona Pachake

பாதாம்.

சூடான பால்.

கிவி பழம்.

கெமோமில் தேயிலை.

அக்ரூட் பருப்புகள்.

கொழுப்பு நிறைந்த மீன்.

கீரை.