நீரிழிவு நோயாளிகளுக்கு சிறந்த தேநீர்

பச்சை தேயிலை தேநீர்

கருப்பு தேநீர்

கெமோமில் தேயிலை

இஞ்சி தேநீர்

செம்பருத்தி தேநீர்

மிளகுக்கீரை தேநீர்