பண்டிகை காலத்தில் உடல் எடையை குறைக்க சிறந்த குறிப்புகள்

Author - Mona Pachake

தூக்கம் மிகவும் முக்கியமானது

தவறாமல் உடற்பயிற்சி செய்யுங்கள்

மது அருந்துவதை கட்டுப்படுத்துங்கள்

உங்கள் உணவை முன்கூட்டியே திட்டமிடுங்கள்

சமச்சீர் உணவு மிகவும் முக்கியமானது

ஆரோக்கியமான தின்பண்டங்களைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

நிறைய தண்ணீர் குடிக்கவும்

மேலும் அறிய