கோடையில் சரியான தூக்கத்தைப் பெற சிறந்த குறிப்புகள்

Author - Mona Pachake

ஒரு நிலையான அட்டவணையை வைத்திருங்கள்

பகலில் உங்கள் வெளிச்சத்தை குறைக்கவும்

ஓய்வெடுக்க கற்றுக்கொள்ளுங்கள்

படுக்கைக்கு முன் உங்கள் அறையை இருட்டாக்குங்கள்

நல்ல தூக்க பழக்கத்தை வளர்த்துக் கொள்ளுங்கள்

இலகுரக துணிகளைப் பயன்படுத்துங்கள்

உறங்குவதற்கு முன் தீவிரமான உடற்பயிற்சிகள் மற்றும் கனமான உணவுகளை தவிர்க்கவும்

மேலும் அறிய