உங்கள் குடல் ஆரோக்கியமாக இருக்க சிறந்த குறிப்புகள்

Author - Mona Pachake

நார்ச்சத்து அதிகம் உள்ள உணவை உண்ணுங்கள்.

பல காரணங்களுக்காக நமது குடல் ஆரோக்கியத்திற்கு நார்ச்சத்து முக்கியமானது.

பலதரப்பட்ட உணவுகளை உண்ணுங்கள்.

தீவிர பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுகளை வரம்பிடவும்.

தண்ணீர் நிறைய குடிக்கவும்.

பாலிபினால்கள் நிறைந்த உணவுகளை உண்ணுங்கள்.

மெதுவாக சாப்பிடுங்கள்.