குளிர்காலத்தில் மாரடைப்பைத் தடுக்க சிறந்த குறிப்புகள்

Author - Mona Pachake

குளிர்காலத்தில் ஆரோக்கியமான உணவை உண்ணுங்கள்

அதிகப்படியான மது அருந்துதல் அல்லது புகைபிடிப்பதை தவிர்க்கவும்

சூடாக இருங்கள், குறிப்பாக உங்களுக்கு இதய பிரச்சனைகள் இருந்தால்

உடற்பயிற்சியைத் தவிர்க்க வேண்டாம்

வழக்கமான உடல்நலப் பரிசோதனைகளுக்குச் செல்லவும்

உங்கள் மன அழுத்தத்தை நிர்வகிக்க முயற்சிக்கவும்

புகைபிடிப்பதை தவிர்க்கவும்