அமிலத்தன்மையை தவிர்க்க டிப்ஸ்

Dec 01, 2022

Mona Pachake

நாள் முழுவதும் போதுமான தண்ணீர் குடிக்கவும்

வறுத்த, கொழுப்பு மற்றும் காரமான உணவுகளை உட்கொள்வதைக் குறைக்கவும்

ஆல்கஹால், கார்பனேற்றப்பட்ட மற்றும் காஃபினேட்டட் பானங்களைத் தவிர்க்கவும்.

உணவுக்கு இடையில் நீண்ட இடைவெளியைத் தவிர்க்கவும்

உங்கள் உணவில் புதிய பச்சை சாலட்டைச் சேர்க்கவும்

புதிய பழங்களை உட்கொள்ளுங்கள்