மூட்டுவலி வலியைக் குறைக்க குறிப்புகள்

உங்கள் எடையை நிர்வகிக்கவும்.

போதுமான உடற்பயிற்சி செய்யுங்கள்.

அக்குபஞ்சர் சிகிச்சையை முயற்சிக்கவும்

வலியைச் சமாளிக்க தியானத்தைப் செய்யுங்கள்.

ஆரோக்கியமான உணவைப் பின்பற்றுங்கள்.

உணவுகளில் மஞ்சள் சேர்க்கவும்.

மசாஜ் செய்யுங்கள்