உங்கள் உணவில் சர்க்கரையை குறைக்க சிறந்த குறிப்புகள்

Author - Mona Pachake

சர்க்கரை பானங்களின் ஆபத்தை குறைக்கிறது

சர்க்கரை இனிப்புகளைத் தவிர்க்கவும்

சர்க்கரை சேர்க்கப்பட்ட சாஸ்களைத் தவிர்க்கவும்

கொழுப்பு நிறைந்த உணவுகளை உண்ணுங்கள்

முழு உணவுகளையும் உண்ணுங்கள்

பதிவு செய்யப்பட்ட உணவுகளில் சர்க்கரை இருக்கிறதா என்று சோதிக்கவும்

சர்க்கரை நிறைந்த காலை உணவுகளை வரம்பிடவும்

மேலும் அறிய