ஆரோக்கியமான முறையில் உடல் எடையை குறைக்க சிறந்த குறிப்புகள்

Feb 13, 2023

Mona Pachake

மெதுவாக சாப்பிடுங்கள்

நீங்கள் உண்ணும் உணவை அனுபவிக்கவும்

உங்கள் சொந்த உணவை சமைக்கவும்

உணவைத் தவிர்க்க வேண்டாம்

நீரேற்றத்துடன் இருங்கள்

கலோரி உட்கொள்ளல் அளவை குறைக்கவும்

வாரத்திற்கு ஒரு முறை உங்கள் எடையை பாருங்கள்