மூட்டு பிரச்சனைகளில் இருந்து விடுபட சிறந்த குறிப்புகள்

Author - Mona Pachake

எந்த உடல் செயல்பாடுகளையும் செய்யுங்கள்

மூட்டு வலிக்கு வெப்பத்தைப் பயன்படுத்துங்கள்.

குளிர் அழுத்தத்தைப் பயன்படுத்துங்கள்.

உங்கள் அடிப்படை பயிற்சிகளை தினமும் செய்யுங்கள்

நார்ச்சத்து நிறைந்த உணவை உண்ணுங்கள்.

உங்கள் தினசரி உணவில் மஞ்சள் சேர்க்கவும்.

உங்கள் தூக்க பழக்கத்தை மேம்படுத்தவும்.