டெஸ்க் ஜாப் இருந்தால் ஆரோக்கியமாக இருக்க சிறந்த குறிப்புகள்

Author - Mona Pachake

நீரேற்றமாக இருங்கள்

நீங்கள் சரியான தோரணையில் உட்காருவதை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள்

உங்கள் சொந்த மதிய உணவை கொண்டு வாருங்கள்

எப்போதும் படிக்கட்டுகளைப் பயன்படுத்துங்கள்

உங்கள் வேலையிலிருந்து வழக்கமான ஓய்வு எடுத்துக் கொள்ளுங்கள்

உங்கள் மேசையை அடிக்கடி சுத்தம் செய்யுங்கள்

அடிக்கடி எழுந்து நடந்து செல்லுங்கள்

மேலும் அறிய