எடை இழப்புக்கு சிறந்த காய்கறிகள்

கீரை.

ப்ரோக்கோலி.

பிரஸ்ஸல்ஸ் முளைகள்.

பச்சை பட்டாணி.

காலிஃபிளவர்.

உருளைக்கிழங்கு.