மன அமைதியைக் கண்டறிய சிறந்த வழிகள்

Author - Mona Pachake

தியானம்

உங்களுக்கு முன்னுரிமை கொடுங்கள்

எல்லோரிடமும் அன்பாக இருங்கள்

நிகழ்காலத்தில் வாழுங்கள்

கடந்த காலத்தைப் பற்றி சிந்திக்க வேண்டாம்

நிறைய சிரிக்கவும்

மரியாதையுடன் தொடர்பு கொள்ளுங்கள்

மேலும் அறிய