ஆஸ்துமா தாக்குதல்களைத் தடுக்க சிறந்த வழிகள்

Author - Mona Pachake

புகைபிடிப்பதை தவிர்க்கவும்

ஆஸ்துமா தூண்டுதல்கள் மற்றும் அறிகுறிகளை அடையாளம் காணவும்

தடுப்பூசி போடுங்கள்

சளி, இருமல் வராமல் தடுக்கும்

சுவாச பயிற்சிகள் செய்யுங்கள்

உங்கள் மன அழுத்த நிலைகளை நிர்வகிக்கவும்

அதிக எடையை நிர்வகிக்கவும்

மேலும் அறிய