திறம்பட தூங்க சிறந்த வழிகள்

View More

Mar 22, 2023

Mona Pachake

பகலில் பிரகாசமான ஒளி வெளிப்பாட்டை அதிகரிக்கவும்

View More

நாள் தாமதமாக காஃபின் உட்கொள்ள வேண்டாம்

View More

ஒழுங்கற்ற அல்லது நீண்ட பகல்நேர தூக்கத்தை குறைக்கவும்

View More

சீரான நேரத்தில் தூங்கவும் எழுந்திருக்கவும் முயற்சி செய்யுங்கள்

View More

மது அருந்த வேண்டாம்

View More

புகைபிடிப்பதை தவிர்க்கவும்

View More

சரிவிகித உணவை உண்ணுங்கள்

View More