உங்கள் குடல் ஆரோக்கியத்தை கவனித்துக்கொள்வதற்கான சிறந்த வழிகள்

Author - Mona Pachake

நார்ச்சத்து அதிகம் உள்ள உணவை உண்ணுங்கள்.

பலதரப்பட்ட உணவுகளை உண்ணுங்கள்.

தீவிர பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுகளை வரம்பிடவும்.

தண்ணீர் குடி.

பாலிபினால்கள் நிறைந்த உணவுகளை உண்ணுங்கள்.

மெதுவாக சாப்பிடுங்கள்.

புளித்த உணவுகளை உண்ணுங்கள்.

மேலும் அறிய