பயோட்டின் குறைபாட்டின் அறிகுறிகள் 

Tip 1

Dec 28, 2022

Mona Pachake

முடி கொட்டுதல்

Tip 1

சிவப்பு தடிப்புகள்

Tip 1

மனச்சோர்வு

Tip 1

பூஞ்சை தொற்று

Tip 1

சோர்வு

Tip 1

தூக்கமின்மை

Tip 1

பசியிழப்பு

Tip 1