இந்த பொதுவான உணவுப் பொருட்களைக் கொண்டு உங்கள் நுரையீரல் ஆரோக்கியத்தை அதிகரிக்கவும்

Author - Mona Pachake

தேன்.

பேரிக்காய்.

இஞ்சி.

நெல்லிக்காய்.

பீட்ரூட்

ஆப்பிள்

கேப்சிகம்