உங்கள் இரத்த சர்க்கரை அளவை சாதாரணமாக வைத்திருக்க காலை உணவு விருப்பங்கள்

Author - Mona Pachake

ஓட்ஸ்

முட்டைகள்

பழங்கள்

பீன்ஸ்

சியா விதை

சீஸ்

தயிர்

மேலும் அறிய