இரத்த சர்க்கரை அளவை கட்டுப்படுத்த காலை உணவு

Author - Mona Pachake

ஓட்ஸ்

முட்டைகள்

சியா விதைகள்

தயிர்

அவகேடோ

பெர்ரி

கொட்டைகள்

பீன்ஸ்

மேலும் அறிய