காஃபின் மற்றும் அதன் ஆரோக்கிய அபாயங்கள்

Author - Mona Pachake

கவலை

தூக்கமின்மை

செரிமான பிரச்சினைகள்

தசை முறிவு

போதை

உயர் இரத்த அழுத்தம்

விரைவான இதய துடிப்பு