அதிக கொழுப்புக்கான காரணங்கள்

Author - Mona Pachake

மோசமான உணவுமுறை.

அதிக நிறைவுற்ற கொழுப்பு அல்லது டிரான்ஸ் கொழுப்புகளை சாப்பிடுவது ஆரோக்கியமற்ற கொலஸ்ட்ரால் அளவை ஏற்படுத்தும்.

உடல் பருமன்.

உடல் நிறை குறியீட்டெண் 30 அல்லது அதற்கு மேல் இருந்தால், அதிக கொலஸ்ட்ரால் ஏற்படும் அபாயம் உள்ளது.

உடற்பயிற்சி இல்லாமை.

புகைபிடித்தல்.

மது.