தூக்கத்தில் மூச்சுத்திணறல் ஏற்படுவதற்கான காரணங்கள்

Author - Mona Pachake

அதிக எடை.

தடிமனான கழுத்து கொண்டவர்கள் குறுகிய சுவாசப்பாதையைக் கொண்டிருக்கலாம்

பாலினம்

முதுமை

குடும்ப வரலாறு.

ஆல்கஹால், மயக்கமருந்துகள் அல்லது அமைதிப்படுத்திகளின் பயன்பாடு.

புகைபிடித்தல்.