வாந்தி வருவதற்கான காரணங்கள்

ஆரம்பகால கர்ப்பம்

கடுமையான வலி.

இரசாயன நச்சுகளின் வெளிப்பாடு.

மன அழுத்தம் (பயம்)

பித்தப்பை நோய்.

அஜீரணம்.

ஆரோக்கியமற்ற உணவு