இந்த உணவுகளால் அமிலத்தன்மையை எதிர்த்துப் போராடுங்கள்

ஓட்ஸ்

பழுப்பு அரிசி

கேரட்

பீட்ரூட்

ப்ரோக்கோலி

பீன்ஸ்