ஒற்றைத் தலைவலிக்கான பொதுவான காரணங்கள்

பெண்களில் ஹார்மோன் மாற்றங்கள்.

மது

மன அழுத்தம்.

தூக்கம்

உடல் காரணிகள்.

வானிலை மாற்றங்கள்.

மருந்துகள்.