நீங்கள் புறக்கணிக்கக் கூடாத ஒற்றைத் தலைவலிக்கான பொதுவான காரணங்கள்

Author - Mona Pachake

மன அழுத்தம்

ஹார்மோன் மாற்றங்கள்

தூக்கமின்மை

சில மருந்துகள்

காஃபின் உட்கொள்ளல்

உணவைத் தவிர்ப்பது

உரத்த சத்தங்கள்

மேலும் அறிய