இந்தியர்களிடையே பொதுவான ஊட்டச்சத்து குறைபாடுகள்

இரும்பு

வைட்டமின் பி12

புரதம்

வைட்டமின் டி

ஃபோலேட்

கால்சியம் மற்றும் அயோடின்