டிமென்ஷியாவின் பொதுவான அறிகுறிகள்

May 01, 2023

Mona Pachake

நினைவாற்றல் இழப்பு.

கவனம் செலுத்துவதில் சிரமம்.

ஷாப்பிங் செய்யும் போது குழப்பமடைவது போன்ற பழக்கமான தினசரி பணிகளைச் செய்வது கடினம்

உரையாடலைப் பின்தொடரவோ அல்லது சரியான வார்த்தையைக் கண்டுபிடிக்கவோ சிரமப்படுதல்.

நேரம் மற்றும் இடம் பற்றிய குழப்பம்.

மனநிலை மாற்றங்கள்.