மனச்சோர்வு காரணமாக மோசமடையக்கூடிய நிலைமைகள்

கீல்வாதம்

ஆஸ்துமா

இருதய நோய்

புற்றுநோய்

சர்க்கரை நோய்

உடல் பருமன்