சிறந்த பல் ஆரோக்கியத்திற்கு இந்த உணவுகளை உட்கொள்ளுங்கள்

Author - Mona Pachake

சீஸ், பால் மற்றும் தயிர்

தண்ணீர்

பச்சை காய்கறிகள்

ஆப்பிள்கள்

பேரிக்காய்

இறைச்சிகள்

கொழுப்பு நிறைந்த மீன்

மேலும் அறிய