நினைவாற்றலை அதிகரிக்க தினசரி பழக்கம்

Author - Mona Pachake

தினமும் உடற்பயிற்சி செய்யுங்கள்

தியானம் செய்ய முயற்சிக்கவும்

இரவில் நன்றாக தூங்குங்கள்

சுற்றுப்புறத்தை சுத்தமாக வையுங்கள்

மது பானங்களை தவிர்க்கவும்

நிறைய தண்ணீர் குடிக்கவும்

நல்ல இசையைக் கேளுங்கள்

மேலும் அறிய