உங்கள் ஞாபக சக்தியை அதிகரிக்க தினசரி பழக்கங்கள்

Author - Mona Pachake

ஒவ்வொரு நாளும் உடல் ரீதியாக சுறுசுறுப்பாக இருங்கள்

மனதளவில் சுறுசுறுப்பாக இருங்கள்

மற்றவர்களுடன் நேரத்தை செலவிடுங்கள்

இடத்தை சுத்தமாக வைத்துக்கொள்ளுங்கள்

நன்கு உறங்கவும்

ஆரோக்கியமான உணவை உண்ணுங்கள்

நாள்பட்ட சுகாதார பிரச்சனைகளை நிர்வகிக்கவும்

மேலும் அறிய