உங்கள் இலக்குகளை அடைய உணவுக் குறிப்புகள்

Jan 02, 2023

Mona Pachake

காலை உணவைத் தவிர்க்காதீர்கள்.

வழக்கமான உணவை உண்ணுங்கள்.

நிறைய பழங்கள் மற்றும் காய்கறிகளை சாப்பிடுங்கள்.

இன்னும் சுறுசுறுப்பாக இருக்கும்.

நிறைய தண்ணீர் குடிக்கவும்.

நார்ச்சத்து அதிகம் உள்ள உணவுகளை உண்ணுங்கள்.

ஒரு சிறிய தட்டு பயன்படுத்தவும்.