மலேரியாவை எதிர்த்துப் போராட உணவுக் குறிப்புகள்

Author - Mona Pachake

அதிக கார்போஹைட்ரேட் உணவைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

புரத நுகர்வு அதிகரிக்கவும்

உங்கள் உடலை ஹைட்ரேட் செய்யுங்கள்

கொழுப்பு உட்கொள்ளலை கட்டுப்படுத்தவும்

வைட்டமின் உட்கொள்ளலை அதிகரிக்கவும்

முழு தானியங்கள், தினை மற்றும் அதிக நார்ச்சத்துள்ள உணவுகளிலிருந்து விலகி இருங்கள்.

தேநீர், காபி மற்றும் பிற காஃபின் பானங்களை உட்கொள்வதைத் தவிர்க்கவும்

மேலும் அறிய