உங்கள் உடற்பயிற்சியை அதிகரிக்க உணவு குறிப்புகள்

ஆரோக்கியமான காலை உணவை உண்ணுங்கள்.

உடற்பயிற்சிக்கு முன் அதிகமாக சாப்பிட வேண்டாம்

ஆரோக்கியமான தின்பண்டங்களை உண்ணுங்கள்

உடற்பயிற்சி செய்த பிறகு சாப்பிடுங்கள்.

நிறைய தண்ணீர் குடிக்கவும்

பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுகளை உட்கொள்வதை குறைக்கவும்

சர்க்கரை குறைக்கவும்