காலை உணவை தவிர்ப்பதால் ஏற்படும் தீமைகள்

Nov 01, 2022

Mona Pachake

காலை உணவு என்பது ஒரு நாளின் மிக முக்கியமான உணவு என்று நீங்கள் பலமுறை கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள்.

காலை உணவை தவிர்ப்பதால் ஏற்படும் தீமைகள் இவை

எடை அதிகரிப்புக்கு வழிவகுக்கிறது.

ஒற்றைத் தலைவலியை ஏற்படுத்தலாம்.

வளர்சிதை மாற்றத்தை மெதுவாக்குகிறது.

முடி உதிர்வை தூண்டலாம்.

புற்றுநோய் அபாயத்தை அதிகரிக்கிறது.