காற்று மாசுபாட்டால் ஏற்படக்கூடிய நோய்கள்

கார்டியோவாஸ்குலர் நோய்கள்

புற்றுநோய்

நரம்பியல் கோளாறுகள்

இரைப்பை குடல் கோளாறுகள்

சிறுநீரக நோய்கள்

கல்லீரல் நோய்கள்

தோல் நோய்கள்