ஆரோக்கியமான கல்லீரலுக்கு இவற்றை செய்யுங்கள்

Oct 21, 2022

Mona Pachake

காபி குடிக்கவும்

உங்கள் மருந்துகளை சரியாக எடுத்துக் கொள்ளுங்கள்

பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுகளை தவிர்க்கவும்

சரிவிகித உணவை உண்ணுங்கள்

ஆரோக்கியமான எடையில் இருக்க வேண்டும்

சாப்பிடுவதற்கு முன் உங்கள் கைகளை கழுவவும்

தினமும் உடற்பயிற்சி செய்யுங்கள்