அசிடிட்டி எதனால் ஏற்படுகிறது என்று தெரியுமா?

Jan 14, 2023

Mona Pachake

உடல் பருமன்

புகைபிடித்தல்

குறைந்த அளவிலான உடல் உடற்பயிற்சி

மருந்துகள்

கர்ப்பம்

பெரிய உணவுகளை உண்ணுதல்

சாப்பிட்ட 2-3 மணி நேரத்திற்குள் படுத்துக்கொள்ளுதல்