உங்களுக்கு அடிக்கடி தலைசுற்றல் ஏற்படுமா?

Author - Mona Pachake

தலைச்சுற்றல் பல்வேறு காரணங்களால் ஏற்படலாம் மற்றும் அவை

அதிக வெப்பநிலை (காய்ச்சல்) இருப்பது.

மிகவும் வெப்பமான வானிலை.

சில மருந்துகளின் பக்க விளைவுகள்.

பீதி தாக்குதல்கள் மற்றும் பதட்டம்.

உங்கள் இதயத் துடிப்பில் சிக்கல்கள்

குறைந்த இரும்பு அளவுகள் (மற்றும் இரத்த சோகைக்கான பிற காரணங்கள்).

மேலும் அறிய