வெந்நீரில் இத்தனை நன்மைகளா?

Sep 21, 2022

Mona Pachake

நாசி நெரிசலை விடுவிக்கிறது

செரிமானத்திற்கு உதவுகிறது

மத்திய நரம்பு மண்டலத்தின் செயல்பாட்டை மேம்படுத்துகிறது

மலச்சிக்கலை போக்க உதவுகிறது

உங்களை நீரேற்றமாக வைத்திருக்கும்

நடுக்கத்தை குறைக்கிறது

மன அழுத்த அளவுகளை குறைக்கிறது